Make your own free website on Tripod.com
Hubungi Kami

Home | KENALI KAMI | Produk kami | Perihal Produk Kami | Taiping-Bandar Pelancungan | PELBAGAI KOLEKSI | Dimana Kami | Hubungi Kami

azima collection's

Hubungi kami untuk sebarang pertanyaan

Sila hubungi kami melalui;

Phone: 05-8041834
Alamat premis: Tingkat 1Taiping City Plaza
34000 Taiping, Perak


E-mail: fitri33@hotmail.com

E-MAIL

HUBUNGI KAMI, TINGKAT I, TAIPING CITY PLAZA, 34000 TAIPING, PERAK (BELAKANG THE STORE)

Or you can give us a call at 05-8058045

PELUANG BERNIAGA

KAMI BERSEDIA MEMBELI BAHAN MENTAH SECARA BORONG, JUGA KAMI SEDIA MENJUAL SECARA BORONG

Related Links

LINKS

Kementerian Pembangunan Usahawan

link

HTTP:/WWW.YAHOO.COM

www.hotmail.com